top of page

Salgsvilkår

STANDARD SALGSVILKÅR VED KJØP AV PRODUKTER, UTSTYR M.M. FRA XRENT AS

Definisjoner:

Med avtalen menes avtalen mellom SELGER og kjøper om salg av produkter.
Med produkter menes alle fysiske deler som produseres med produktet. 
Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Selger om innholdet i avtalen mellom selger og kjøper.
Med skriftlighet menes også e-post.

Forskuddsbetaling 

 

Dersom du bestiller ved, stein, planter, jord el lignende produkter som produseres etter ønsket mengde/størrelse av kjøper, må fakturaen være betalt ved leveringen av varene. Dersom du bare bestiller tilbehør/deler eller andre mindre, må fakturaen betales før varene sendes med posten.

 

Ved manglende betaling vil det påløpe renter og purregebyr i henhold til gjeldende regler. Tripletex AS har salgspant i varen til faktura, og eventuelt renter er betalt i sin helhet.

 

Avbestilling eller angret kjøp

Bestillingsvarer (kundeunike varer) – Ved bestilling hos Xrent AS får du alltid en ordrebekreftelse/delbetaling slik at du kan kontrollere at alt er blitt riktig. Noen ganger må du signere og returnere ordrebekreftelsen før produktene dine blir satt i produksjon. Innen 24 timer må du melde fra om den godkjente ordrebekreftelsen er feil eller om du vil endre på noe. Om varen avbestilles innen 24 timer debteres/krediteres ingen ekstra kostnad.

Kundeunike varer menes varer som er kappet, kløyvet, pakket, tørket, knust, prosuert volum, produsert etter mål, blandet og behandlet. 

ved, stein, planter, jord el lignende produkter som produseres etter ønsket mengde/størrelse av kjøper,

 

Etter de 24 timene har du dog alltid rett å avbestille din ordre innen innen den er levert til deg, men debiteres da for alle av Xrent AS utlagte kostnader (materiale, arbeid, fraktkostnader osv). Hvis produksjon eller materialleveranse er påbegynt, har du ikke rett til å angre kjøpet. Angret kjøp er ikke godkjent på bestillingsvarer (kundeunike varer). Dvs. at kjøpet kan ikke angres etter det at varene er levert til deg.

Varer med slike spesielle mål eller spesifikasjoner som er produsert på bestilling, kan ikke returneres eller byttes med mindre de er feilprodusert i forhold til det som er avtalt.

bottom of page